Frivilliga Radioorganisationen

FRO Kronoberg

Avdelningar

Kontaktinformation

FRO Kronoberg
c/o Magnus Lydén
Bokelundsvägen 5a
352 48 Växjö
E-post: kronoberg@fro.se
Tel: 070-6483747

Kommande aktiviteter för stöd till samhället

FRG_logotyp_positiv-300x123.jpg

FRG-bild.jpg

Frivilliga Resursgruppen – FRG – från alla frivilligorganisationer

Tänk dig att det händer något allvarligt i din kommun. En stor olycka eller brand, plötslig översvämning, att vattnet blir förorenat eller någon annan så kallad extraordinär händelse. I sådana situationer dyker det alltid upp människor som vill hjälpa till. Är du en av dem? Då kanske det skulle passa dig att vara med i FRG – Frivilliga Resursgruppen.

Vad gör FRG?

Frivilliga Resursgruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen, som vid exemplen ovan, eller vid andra behov.

Frivilliga Resursgruppen kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för en FRG-medlem.

Genom kommunen kan FRG vid behov även användas som en förstärkningsresurs för landsting och centrala myndigheter.
En frivillig resursgrupp består av personer från olika frivilligorganisationer. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför.

Se filmen från insatsen i Skellefteå

Civilförsvarsförbundet utbildar FRG

Civilförsvarsförbundet utbildar medlemmar till frivilliga resursgrupper och deras ledare. Vi samordnar också rekryteringen till grupperna. Uppdraget kommer från år 2009 från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Hitta till FRO lokalen i Räppe Visa större karta 

Hör av dig till Magnus Lydén

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök