Frivilliga Radioorganisationen

FRO Kronoberg

Avdelningar

Kontaktinformation

FRO Kronoberg
c/o Magnus Lydén
Bokelundsvägen 5a
352 48 Växjö
E-post: kronoberg@fro.se
Tel: 0470-780345

framsida

Välkommen till FRO Kronoberg.

FRO Kronoberg är ett glatt gäng för er som är sambandsintresserade i alla möjliga former. Vi är en förening som ser till att det finns alternativ till vanlig mobil/data-kommunikation i krissituationer. Vi har hv signalister i Kronoberg. 

Du är välkommen till vårat glada gäng! Gå in på "Bli medlem i FRO" och gör intresseanmälan så kontaktar vi dig!

Signalungdom - Introduktionskurs 3-5 maj

Signalungdom genomför en Introduktionskurs på Ledningsregementet i Enköping 3 - 5 maj. Kursen är till för ungdomar som inte har tidigare erfarenhet av våra kurser och som vill prova på nya saker. De får prova på det militära livet och får lära sig att använda ett enklare radiosystem. Under kursen bär vi uniform. Enklare fysisk träning genomförs vid något tillfälle. Kursen sammanfaller med Regementets dag på Ledningsregementet som vi kommer att besöka.

Deltagande i kursen, inklusive mat, boende, resor och alla aktiviteter är gratis. Eleven måste fylla lägst 15 år under året och vara medlem i FRO eller någon annan frivillig försvarsorganisation. Sista dag för ansökan är 14 april.

Kursen är ett bra tillfälle för era ungdomar att bli bekanta med Signalungdom och Försvarsmakten. De får träffa ungdomar från andra förbund i landet. Dessutom är det trevligt att besöka Regementets dag med utställningar och aktiviteter. Den som blir intresserad av verksamheten har möjlighet att fortsätta med Signalungdoms grundkurs redan denna sommar.

Lycka till med rekryteringen! Kent

Medlemsmöte 19/3

Medlemsmöte

Tisdag 19 mars kl 19.00

FRO-lokalen i Räppe, Växjö

På programmet står information om vad som är på gång och diskussion om vad vi ska ha för aktiviteter under våren.

Välkommen!

Avdelnings och förbundsstämma.

Kallelse till Avdelnings och förbundsstämma i Kronoberg.

 

Lördag 23/2

Plats lektionssal i Räppe.

Program

10:00  Linnebygdens FRO avdelningsstämma.

10:30 Information och Förtäring.

När det är klart startar föbundsstämman.

 

Anmäl dig senast 20/2.  Tel 070-4228034 eller kronoberg@fro.se

 Handlingar fins här.

Alla handlingar kommer här på webben.

Medlemsavgiften för 2019

Hej nu är det dags för årets medlemsavgift 2019.

Enskild medlem 200kr

Familjeavgift 250kr ( obs ska vara skrivna på samma adress)

Betalas till bankgiro 5685-3211

Märk betalningen med ditt namn.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök